Vikingahallen

Vikingahallen

Boka för badminton, fotboll, innebandy, volleyboll, pingis, handboll m.m.
Hallen är indelad i tre sektioner och du kan boka 1/3, 2/3-delar eller hela hallen.
Hela hallen är 55x25 meter.
Så här bokar du: 1 sektion=1 ruta, 2 sektioner=2 rutor, hela hallen= 3 rutor
Idrottskalas har ett fastpris för två timmar/hela hallen + café.
Tävlingar, fest el dylikt enligt offert från fritidschefen.

Hallen

Boka denna lokal Boka något annat