Naturgräs

Naturgräs

Vikingavallen - så heter kommunens naturgräsplan som ligger bara några meter från sporthallen där omklädnings- och duschrum finns. Planen är fullstor, 100x62 meter och hemmaplan för Jomala IK:s fotbollslag.
Ligger strax intill Vikingahallen där omklädnings- och duschrum finns. I anslutning till gräsplanen finns även en motionsslinga

REGLER FÖR ANVÄNDNING AV NATURGRÄSPLAN
1. Spela eller träna aldrig på våren innan planskötaren gett klartecken.
2. Spela aldrig på en vattendränkt plan.
3. Tänk på att flytta målen kontinuerligt för att undvika slitage.
4. Hjälp till att hålla planen i bra skick genom att lägga tillbaka uppsparkade torvor. Gröna sidan upp.
5. Tänk på var du håller träningen. Variera plats, utnyttja hela planen och omkringytorna.
6. Sätt upp målen på hjul och placera dem utanför planen efter träning.
7. Tejp och papper plockas upp och sätts i soplådan.
8. Det är förbjudet att beträda planen vid frost.

Naturgräs vikingavallen2

Boka denna lokal Boka något annat