Vikingahallen konferenssal

Vikingahallen konferenssal

Plats för cirka 20 personer.

AKonferens konferens

Boka denna lokal Boka något annat